Toepassing

Met de komst van energiezuinige huizen en zelf opgewekte energie is ook de vraag naar meer intelligentie in de meterkast toegenomen.

Dit is in Nederland een sterk onderontwikkeld gebied, we hebben nog steeds niet kunnen ontdekken wat er slim is aan een slimme meter voor de consument.

Dan is er ook nog een extra complicatie, het sterk progressieve capaciteitstarief dat de netbeheerders rekenen voor aansluitwaarden boven de 3 x 25 ampère.

De problemen ontstaan als er meerdere grootverbruikers zijn, zoals elektrische verwarming en/of warm tapwater maken met doorstroomtoestellen en boilers. De som van deze gebruikers overschrijdt vaak de hoofdzekering van 25 ampère, met als gevolg dat deze doorbrandt en dat u de netbeheerder moet vragen deze te vervangen.

De regel die norm NEN1010 voorstaat door middel van zekeringwaardeselectiviteit is sterk verouderd. Er zijn nu betere methoden door belasting te detecteren en op logische wijze prioriteit te geven aan elektriciteitsgroepen.

Daartoe hebben wij op basis van een modulair systeem een energiemanager ontwikkeld: de “Slimme Meterkast 4.0“. Dit systeem met hoofdzekeringbewaking zal voor veel van de huishoudens voldoende zijn, zelfs voor huizen die volledig elektrisch willen worden.

Daarnaast kent de Slimme Meterkast 4.0 nog een aantal extra’s: zo kan een PV-boiler aangestuurd worden, zijn er drempelschakelaars om apparaten op voorwaarden aan of uit te schakelen en kunnen 2 goedkope stroom tariefdetectoren gekoppeld worden aan 2 drempelschakelaars voor huishoudens met een dynamisch elektriciteitstarief.

Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan kunnen wij als specialist in elektrisch verwarmen met boilers en doorstroomverwarmers een goed ontwerp voor u maken om zoveel mogelijk te realiseren binnen de grenzen van het laagste capaciteitstarief van 3 x 25 ampère.

Econo Energiemanager

De 5 voornaamste functies van de Econo Energiemanager

1. Hoofdzekeringbewaking 

Met de hoofdzekeringbewaking kan een situatie gecreëerd worden dat een heel huis blijft werken op het laagste capaciteitstarief van 3 x 25 ampère. Dat alleen al kan een besparing van 700 euro per jaar geven.

Zonder omkijken levert de Econo Energiemanager stroom aan de groepen die het eerst stroom nodig hebben, door andere groepen bewust uit te zetten. Dit betekent dat als de boiler van de keuken aanstaat en de instant heater aan wordt gezet, de stroom van de boiler tijdelijk wordt gebruikt voor de instant heater. Zodra de douche uitstaat en de instant heater geen water meer verwarmt, wordt de boiler weer voorzien van stroom. Op deze manier hoeven de twee apparaten niet tegelijkertijd voorzien te worden van stroom, en kunt u ook met een reguliere stroomvoorziening apparaten gebruiken die kort veel stroom vragen, zoals onder andere ook elektrische kookplaten. Hiermee wordt een prijzige aansluiting van 3 x 35 ampère voorkomen en wordt het gemakkelijker om gasverbruikende apparaten te vervangen voor elektrische apparaten  binnen de al bestaande elektriciteitsvoorzieningen van de woning. 

2. Zonnestroomaccu

Met de ingebouwde PV-boiler module kan op momenten dat er zonnestroom over is en de vergoeding daarvoor erg laag is de stroom opgeslagen worden in een boiler voor warm water. Door het afschaffen van het salderen zal dit in de nabije toekomst een gewilde optie worden. Voor sommige huishoudens geldt dit nu al voor de energie die niet gesaldeerd kan worden. De regelaar is daar al klaar voor.

De boilertemperatuur is instelbaar via een programmeerbare schakelklok, dit kan gebruikt worden om altijd een bepaalde minimum boiler watertemperatuur ter beschikking te hebben, ook bij onvoldoende terugleververmogen. De schakelklok is ook bruikbaar voor cyclische opwarming boven de 60 graden t.b.v. legionellapreventie.
De energiemanager detecteert wanneer zonnestroom wordt opgewekt en gebruikt deze via de boiler voor de opwarming van tapwater, middels het EHS-R verwarmingselement. De teruglevering aan het net wordt beperkt en het water in de boiler wordt gratis verwarmd.

3. Slim schakelen

Energiebeheer drempelschakelaars kunnen slim schakelen binnen voorgedefinieerde tijdsvakken en dagen van de week op basis van afname, overproductie of spanningsniveau.

Het is mogelijk een apparaat (groep) voor een paar uur van stroom te voorzien met de timerfunctie. De timer levert volgens het ingestelde tijdsvak stroom aan de apparaten die hierop zijn aangesloten. Hierdoor kan ervoor gekozen worden de boiler op te warmen vlak voordat er gedoucht zal worden en is het mogelijk het warmteverlies dat een boiler met zich meebrengt te voorkomen. De timer kan ook ingezet worden om de elektrische verwarming aan te sturen. Binnen deze opstelling is het mogelijk om op vaste tijden een vaste basistemperatuur in de woonkamer te realiseren. Natuurlijk is het ook mogelijk om andere apparatuur aan te sluiten op de timer.

4. Detectie goedkope stroom 

Als optie is er ook de detectie goedkope stroom. Deze optie is alleen bruikbaar voor huishoudens met een dynamisch energiecontract en kan gekoppeld worden aan 2 van de 6 drempelschakelaars.

Doordat het systeem automatisch detecteert wanneer elektriciteit het goedkoopst is, is het mogelijk in het geval van een dynamisch energiecontract de stroomkosten te beperken.  Het apparaat leest de open data over stroomtarieven, en u kunt programmeren wanneer de groepen worden ingeschakeld. Zo kunt u boilers of verwarmingsgroepen aanzetten wanneer er een langere periode goedkope stroom is.

5. Meer zonnepanelen op de omvormer

De energiemanager staat toe dat u meer zonnepanelen op een omvormer kunt plaatsen. Zo heeft u meer opwekking tijdens de winterperiode en voorkomt u dat de stroomgroep overbelast raakt en eruit vliegt. Er is bovendien een optie om te voorkomen dat zonnestroom wordt teruggeleverd aan het stroomnet.

Slimme meterkast aanschaffen

Econo Energiemanager

Bestel de slimme meterkast op de website van De Groene Hoed of Econo.